„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia informatyczne  05.08.2012

  Prezentacje multimedialne
  • MS Power Point 2003

  09.07.2012

  Arkusz kalkulacyjny
  • MS Excel 2003 - tworzenie formuł

  11.06.2012

  Arkusz kalkulacyjny
  • MS Excel 2003

  08.05.2012

  Edytor tekstu
  • MS Word 2003 - zaawansowane funkcje edycji tekstu

  17.04.2012

  Edytor tekstu
  • MS Word 2003

  27.03.2012

  Program do obróbki grafiki wektorowej
  • Corel Draw - cz. II

  06.03.2012

  Programy do obróbki grafiki wektorowej
  • Corel Draw

  29.02.2012

  • Wprowadzenie do techniki HDR
  • wykonywanie serii zdjęć aparatem fotograficznym Canon
  • obróbka zdjęć w programie Photomatix

  19.12.2011

  Programy do obróbki grafiki bitmapowej
  • Adobe Photoshop
  • Gimp
  • XnView

  29.11.2011

  Podstawowe oprogramowanie użytkowe:
  • 7-zip – archiwizacja plików
  • Picasa – przeglądanie i katalogowanie zdjęć
  • CD Burner XP – nagrywanie płyt
  • Winamp – odtwarzanie muzyki
  • VLC media player – odtwarzanie filmów
  • Mozilla Firefox – przeglądarka internetowa
  • Mozilla Thunderbird – klient poczty elektronicznej

  25.10.2011

  Oprogramowanie biurowe – pakiet Microsoft Office 2010

  29.09.2011

  • Budowa komputera
  • Podstawowe funkcje systemu operacyjnego

  26.07.2011

  Dodawanie kolorów, rozmiarów czcionek, tła elementów za pomocą kaskadowych arkuszy styli.

  01.07.2011

  Tworzenie serwisu WWW opierając się o składnię HTML i CSS. Wprowadzanie obrazów na stronę.

  31.05.2011

  Wprowadzenie elementów dodatkowych, serwisów internetowych. Tworzenie prostej struktury
  serwisu WWW za pomocą kodu HTML.