„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty ceramiczno-garncarskie  21.05.2012

  Wykonywanie form gipsowych do odcisków i odlewów o tematyce sakralnej

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  23.04.2012

  Wykonywanie lampionów dekoracyjnych ażurowych do elementów z pleksy.

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  26.03.2012

  • Tematem „WIELKANOC” wykonywanie wiosennej kompozycji miski z elementami roślinnymi
  • Prace figuralne – baranek wielkanocny- do dekoracji stołu
   

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  19.03.2012

  • Malowanie barwnikami ceramicznymi i szkliwienie prac z poprzednich zajęć „Zamki w Polsce”
  • Wykonywanie w glinie kompozycji „WIOSNA” kartka z kwiatami i elementami roślinnymi
   

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  23.01.2012

  • Wykonywanie płaskorzeźb z cyklu „Zamki w Polsce” wg. Zdjęć i rycin. Wzbogacenie płaskorzeźb przez doklejanie elementów wydrukowanych dekoracji
   

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  12.12.2011

  • Malowanie prac z tematu „anioły” barwienie ich ceramicznymi barwnikami szkliwienie prac.
  • Wykonywanie kompozycji pt. ”Szopka Bożonarodzeniowa” z gliny czerwonej
   

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  21.11.2011

  • Malowanie prac farbami ceramicznymi i szklanymi
  • Wykonywanie prac figuralnych „Anioły ceramiczne”

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  24.10.2011

  • Malarstwo poszkliwa barwnikiem i farbami- prace wykończeniowe poprzednio wypalonych- tzw. Biskwit
  • Modelowanie elementów sakralnych z gliny białej (ANIOŁY)
     

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  19.09.2011

  • Modelowanie przestrzennych form ceramicznych z białej masy z zastosowaniem tekturowych rdzeni usuwanych po wyforowaniu
  • Ekspresyjna dekoracja form z punktu 1 poprzez przecinanie i wygniatanie pionowych ścian wyrobów

   

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  22.08.2011

  • Modelowanie w glinie płaskich prac z zastosowaniem odcisków charakterystycznych dla historii regionu(muszle, amonity, skamieniałości)
  • Wykonywanie przestrzennych kompozycji na bazie prac z punktu 1 poprzez wykonywanie form gipsowych
  • Dekoracje farbami podszkliwnymi prac wykonywanych na poprzednich zajęciach.
   

  Prowadzący zajęcia

  Marek Włodarczyk


  18.07.2011

  • zasady wypału tradycyjnego w prostych piecach opalanych gazem,
  • wykonywanie prac przestrzennych (podstawa i właściwa praca) o zastosowaniu dekoracyjnym (ryby egzotyczne) z masy białej,
  • wykonanie prac dekoracyjnych,
  • „kwiaty” ceramiczne do zastosowań dekoracyjnych zawieszanych lub wolnostojących z masy czerwonej  Prowadzący zajęcia
  Marek Włodarczyk


  20.06.2011

  • cel i zasady szkliwienia,
  • malowanie pater „z liści” wykonywanych poprzednio,
  • szkliwienie pater zdobionych reliefowo wcześniej wykonanych,
  • wykonanie walców i wypełnień do walców dla uzyskania prostych instrumentów muzycznych,
  • wykonanie drobnej biżuterii ceramicznej
   

  Prowadzący zajęcia
  Marek Włodarczyk


  30.05.2011

  • zasady malowania podszkliwnego i uszkliwnego na wyrobach ceramicznych,
  • wykonanie mis ceramicznych z gliny czerwonej tradycyjnymi metodami z „wałeczków”,
  • wykonanie pater z gliny białej poprzez odciśnięcie, wyciskanie i łączenie odcisków z liści,


  Prowadzący zajęcia
  Marek Włodarczyk


  19.04.2011

  • ogólna technologia ceramiki,
  • uwarunkowania techniczne lepienia,
  • przykłady wyrobów ceramicznych wg różnych kategorii,
  • wykonywanie walców z przykrywami (pojemników)z masy czerwonej,
  • wykonywanie płaskich pater z masy białej,


  Prowadzący zajęcia
  Marek Włodarczyk