„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  28.07.2012

  SIERPIEŃ

  Na miesiąc sierpień zaplanowano następujące zajęcia:
  • zajęcia informatyczne 07.08
  • zajęcia plastyczne 25.08

  30.06.2012

  LIPIEC

  Na miesiąc lipiec zaplanowano następujące zajęcia:
  • zajęcia informatyczne 09.07
  • zajęcia ogrodnicze 05.07; 12.07
  • zajęcia plastyczne 7.07
  • doradztwo zawodowe 04.07;06.07;

  27.05.2012

  CZERWIEC

  Na miesiąc czerwiec zaplanowano następujące zajęcia:
  • zajęcia informatyczne 11.06
  • zajęcia ogrodnicze 08.06
  • zajęcia plastyczne 6.06
  • doradztwo zawodowe 02.06; 16.06;

  29.04.2012

  MAJ

  Na miesiąc maj zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 21.05
  • zajęcia informatyczne 08.05
  • zajęcia kulinarne 1.05
  • zajęcia ogrodnicze 05.05
  • zajęcia plastyczne 14.05
  • doradztwo zawodowe 12.05;19.05; 26.05

  29.03.2012

  KWIECIEŃ

  Na miesiąc kwiecień zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 23.04
  • zajęcia informatyczne 17.04
  • zajęcia kulinarne 3.04
  • zajęcia ogrodnicze 28.04
  • zajęcia plastyczne 15.04
  • doradztwo zawodowe 14.04;21.04

  28.03.2012

  MARZEC

  Na miesiąc marzec zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 19.03
  • zajęcia informatyczne 6.03
  • zajęcia kulinarne 23.03
  • zajęcia ogrodnicze 17.03
  • zajęcia plastyczne 13.03
  • doradztwo zawodowe 10.03, 24.03

  03.03.2012

  LUTY

  Na miesiąc luty zaplanowano następujące zajęcia:
  • zajęcia informatyczne 29.02
  • zajęcia kulinarne 16.02
  • zajęcia plastyczne 13.02
  • doradztwo zawodowe 14.02, 24.02

  06.02.2012

  STYCZEŃ

  Na miesiąc styczeń zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 23.01
  • zajęcia kulinarne 29.01
  • zajęcia plastyczne 19.01
  • doradztwo zawodowe 7.01, 21.01

  05.01.2012

  GRUDZIEŃ

  Na miesiąc grudzień zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 12.12
  • zajęcia informatyczne 19.12
  • zajęcia kulinarne 14.12
  • zajęcia plastyczne 8.12
  • doradztwo zawodowe 3.12, 7.12

  02.11.2011

  LISTOPAD

  Na miesiąc listopad zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 21.11
  • zajęcia informatyczne 22.11
  • zajęcia kulinarne 27.11
  • zajęcia plastyczne 10.11
  • doradztwo zawodowe 19.11, 26.11

  03.10.2011

  PAŹDZIERNIK

  Na miesiąc październik zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 24.10
  • zajęcia informatyczne 25.10
  • zajęcia kulinarne 31.10
  • zajęcia plastyczne 17.10

  01.09.2011

  WRZESIEŃ

  Na miesiąc wrzesień zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 19.09
  • zajęcia informatyczne 22.09
  • zajęcia kulinarne 17.09
  • zajęcia plastyczne 20.09

  01.08.2011

  SIERPIEŃ

  Na miesiąc sierpień  zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 22.08
  • zajęcia informatyczne 2.08
  • zajęcia kulinarne 13.08
  • zajęcia ogrodnicze 20.08; 27.08
  • zajęcia plastyczne 16.08
  • biwak nad rzeką Czarna Nida
  • wycieczka rowerowa w okolice Chęcin

  30.06.2011

  LIPIEC

  Na miesiąc lipiec zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 18.07
  • zajęcia informatyczne 1.07
  • zajęcia kulinarne 15.07
  • zajęcia ogrodnicze 5.07;16.07
  • zajęcia plastyczne 11.07
  • 20 lipca  pacjenci Ośrodka wyjeżdżają do Kalwarii Pacławskiej na Franciszkańskie Spotkanie Młodych

  31.05.2011

  CZERWIEC

  Na miesiąc czerwiec zaplanowano następujące zajęcia:
  • warsztaty ceramiczno-garncarskie w dniu 20.06
  • zajęcia informatyczne 9.06
  • zajęcia kulinarne 28.06
  • zajęcia ogrodnicze 10.06
  • zajęcia plastyczne 27.06